Officieel inschrijvingsbeleid

Schooljaar 2017-2017

OFFICIEEL INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018-2019

01 februari 2018 tem 9 februari 2018 en van 19 februari tem 2 maart 2018

Voorrangsperiode voor broers en zussen én kinderen van personeelsleden

 

5 maart 2018 tem 16 maart 2018

Voorrangsperiode (n)IND – lln
Iedereen kan inschrijven maar er zijn een bepaald aantal plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen

Vanaf 19 maart: vrije inschrijvingen

Instappen?

Kleuters geboren in 2016 kunnen instappen als ze 2 jaar en 6 maanden zijn.

Er zijn 7 instapmomenten:

instapmoment Voor kleuters geboren tot en met kijkdag
3 september 2018 3/3/2016
5 november 2018 5/5/2016
7 januari 2019 7/7/2016
1 februari 2019 1/8/2016
11 maart 2019 11/9/2016
23 april 2019 23/10/2016
3 juni 2019 3/12/2016

 

Kinderen die geboren in 2016 maar na 3 december kunnen nu al inschrijven maar kunnen pas naar school op 1 september 2019.

Kleuters die geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 mogen wel naar school komen op 1 september 2019 maar mogen nog niet  ingeschreven worden.

Vooraleer uw kind naar school mag gaan, krijgt het de kans om eens te komen kijken in de nieuwe klas. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Breng bij het inschrijven ook de Sis-kaart  of Kids-ID van uw zoon of dochter mee.

Vrije plaatsen op 01/02/2018 voor schooljaar 2018-2019 Kleuters

vrije plaatsen
geboortejaar 2016 44
geboortejaar 2015 0
geboortejaar 2014 4
geboortejaar 2013 6

Lager onderwijs

vrije plaatsen
1e leerjaar 7
2e leerjaar 9
3e leerjaar 7
4e leerjaar 4
5e leerjaar 9
6e leerjaar 20