Teamleden

Leerktachten en personeelsleden

Teamleden

Bewegingsopvoeding kleuters: Meester Egon Kloos 

Ambulante leerkracht: Juf Karine Rombouts, Meester Dirk Clerix  en Juf Sielke Vinken

Kinderverzorgster: Clara Lopez

Taalondersteuning: Juf Dominique Kerkhofs

Bewegingsopvoeding lager:  Juf Sanne Vanderspikken

Ondersteuning: Juf Sara Berx, Juf  Liesl Castermans

Zorgcoördinator: Juf Hanne-Lore Binon

Secretariaat: Caroline Caubergh en Ingrid Coemans
Boekhouding: Muriel Leenders
Onderhoud: Rita Mees en Marijke Dupont
Vervangend directeur en Preventieadviseur: Dirk Clerix
ICT Coördinator: Sylvio Acciano en Kristof Robben
Directeur: Ann Claes