Officieel inschrijvingsbeleid

Schooljaar 2023-2024

Inschrijven/online aanmelden

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024 in het gewoon basisonderwijs Hasselt
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 werken ALLE basisscholen*
van Hasselt met een gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem voor het gewone
basisonderwijs (* uitgezonderd buitengewoon basisonderwijs).
Heb je een kind geboren in 2021 met al een broer en/of zus op school of ben je
personeel van de school? Dan heeft jouw kind voorrang om rechtstreeks in de school
in te schrijven van maandag 30 januari (9 u) tot en met woensdag 15 februari 2023
(16 u).
Na deze inschrijfperiode start de aanmeldperiode. Je kan je kind digitaal aanmelden
tussen dinsdag 28 februari (9 u) tot en met dinsdag 21 maart 2023 (16 u) via
 www.hasselt.be/inschrijven-in-het-basisonderwijs.
Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, ontvang je ten laatste op 30 maart 2023 een
e-mail met alle informatie over je toegewezen school. Vervolgens ga je je kind tussen
maandag 24 april (9 u) en maandag 15 mei 2023 (16 u) definitief inschrijven op
school. Mis deze periode niet, want na deze periode vervalt je gereserveerde plaats!
Is je voorkeurschool volzet? Dan krijg je automatisch een plaats op de wachtlijst van
de school.
Heb je de aanmeldingsperiode gemist? Dan kan je vanaf 23 mei 2023 (9u) je kind
inschrijven in de Hasseltse basisscholen waar nog plaats vrij is. Contacteer de school
om na te gaan of er nog plaats is of kijk op www.naarschoolinvlaanderen.be.
Heb je nog vragen?
Contacteer dan de school van je keuze of neem contact op met dienst Flankerend
Onderwijsbeleid via 011 23 90 62 of onderwijs@hasselt.be.

Vrije plaatsen op 21/08/2023 voor schooljaar 2023-2024

Kleuters

  vrije plaatsen    
geboortejaar 2021 16    
geboortejaar 2020 11    
geboortejaar 2019 12    
geboortejaar 2018 7    

Lager onderwijs

  vrije plaatsen    
1e leerjaar 6    
2e leerjaar 15    
3e leerjaar 5    
4e leerjaar 3    
5e leerjaar 3    
6e leerjaar 9    

Wanneer kan mijn kindje naar school?

Er zijn 7 instapmomenten.

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

01/03/21

Zomervakantie

01/09/23

06/05/21

Herfstvakantie

06/11/23

08/07/21

Kerstvakantie

08/01/24

01/08/21

Instap 1 februari

01/02/24

19/08/21

Krokusvakantie

19/02/24

15/10/21

Paasvakantie

15/04/24

13/11/21

Hemelvaart

13/05/24

31/12/21

Zomervakantie 2024

01/09/24

Kinderen die geboren zijn vanaf 1/12/2021 kunnen nu al inschrijven maar kunnen pas naar school op 1 september 2024.

Vooraleer uw kind naar school mag gaan, krijgt het de kans om eens te komen kijken in de nieuwe klas. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.