Officieel inschrijvingsbeleid

Schooljaar 2023-2024

Inschrijven/online aanmelden

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025 in het gewoon basisonderwijs Hasselt
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 werken ALLE basisscholen*
van Hasselt met een gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem voor het gewone
basisonderwijs (* uitgezonderd buitengewoon basisonderwijs).
Heb je een kind geboren in 2022 met al een broer en/of zus op school of ben je
personeel van de school? Dan heeft jouw kind voorrang om rechtstreeks in de school
in te schrijven van maandag 29 januari (9 u) tot en met zondag 18 februari 2024
(16 u).
Na deze inschrijfperiode start de aanmeldperiode. Je kan je kind digitaal aanmelden
tussen dinsdag 27 februari (9 u) tot en met dinsdag 19 maart 2024 (16 u).

Hoe kan je aanmelden?

De aanmeldlink is: https://hasseltbao.aanmelden.vlaanderen/

Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, ontvang je ten laatste op 26 maart 2024 een
e-mail met alle informatie over je toegewezen school. Vervolgens ga je je kind tussen
maandag 22 april (9 u) en woensdag 15 mei 2024 (16 u) definitief inschrijven op
school. Mis deze periode niet, want na deze periode vervalt je gereserveerde plaats!
Is je voorkeurschool volzet? Dan krijg je automatisch een plaats op de wachtlijst van
de school.
Heb je de aanmeldingsperiode gemist? Dan kan je vanaf donderdag 23 mei 2024 (9u) je kind
inschrijven in de Hasseltse basisscholen waar nog plaats vrij is. Contacteer de school
om na te gaan of er nog plaats is of kijk op www.naarschoolinvlaanderen.be.
Heb je nog vragen?
Contacteer dan de school van je keuze of neem contact op met dienst Flankerend
Onderwijsbeleid via 011 23 90 62 of onderwijs@hasselt.be.

Vrije plaatsen schooljaar 2024-2025

Kleuters

  vrije plaatsen    
geboortejaar 2022 44    
geboortejaar 2021 8    
geboortejaar 2020 9    
geboortejaar 2019 11    

Lager onderwijs

  vrije plaatsen    
1e leerjaar 9    
2e leerjaar 6    
3e leerjaar 16    
4e leerjaar 6    
5e leerjaar 3    
6e leerjaar 4    

Wanneer kan mijn kindje naar school?

Er zijn 7 instapmomenten.

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

02/03/22

Zomervakantie

02/09/24

04/05/22

Herfstvakantie

04/11/24

06/07/22

Kerstvakantie

06/01/25

01/08/22

Instap 1 februari

03/02/25

10/09/22

Krokusvakantie

10/03/25

22/10/22

Paasvakantie

22/04/25

02/12/22

Hemelvaart

02/06/25

31/12/22

Zomervakantie 2025

01/09/25

Kinderen die geboren zijn vanaf 3/12/2022 kunnen nu al inschrijven maar kunnen pas naar school op 1 september 2025.

Vooraleer uw kind naar school mag gaan, krijgt het de kans om eens te komen kijken in de nieuwe klas. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.